Tx Dĩ An ngày 14/9: phòng VH&TTX Dĩ An phối hợp cùng hội LHPN TX tổ chức tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018

Hoạt động của Thị xã

           Trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ từ 16 đến 59 tuổi chiếm  trên 95%, phổ biến nhất là bạo lực thân thể và bạo lực gia đình. Nguyên nhân bạo lực gia đình phần lớn do mâu thuẫn gia đình vì kinh tế khó khăn, ghen tuông , tư tưởng gia trưởng, tranh chấp tài sản, ngược đãi con riêng của vợ hoặc chồng.

             Toàn cảnh hội nghị tổng kết tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình 

Nhằm hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, TX Dĩ An đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 41 CLB phát triển bền vững và 41 nhóm phòng chống bạo lực gia đình với  205 thành viên thông qua những việc làm thiết thực như: hướng dẫn các gia đình phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, giáo dục ứng xử  trong gia đình, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, đặc biệt là những vụ xảy ra trong các gia đình công nhân nhà trọ, các tổ hòa giải cơ sở ở khu phố đã hòa giải thành 187 vụ bạo lực gia đình. Các thành viên BCĐ công tác gia đình TX phát huy tốt vai trò phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thực thi luật phòng chống bạo lực gia đình và phòng ngừa bạo lực gia đình qua các hoạt động nói chuyện chuyên đề về “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, “văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình”, “vì một mái ấm không có bạo lực”, tổ chức các hoạt động “ngày hội hạnh phúc” “liên hoan tuyên dương gia đình hạnh phúc”…


                     Các cá nhân tổ chức nhận bằng khen trong công tác phòng chống bạo lực gia đình 

Nhằm tiếp tục thực thi hiệu quả luật phòng chống bạo lực gia đình và ngăn ngừa bạo lực gia đình, thời gian tới TX Dĩ An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng các gia đình công nhân nhà trọ, trau dồi kỹ năng sống, ứng xử văn hóa giao tiếp trong gia đình, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình VN, tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng hòa giải cơ sở để tiến hành hòa giải thành công các vụ việc bạo lực gia đình./.

Duy Hội - Bá Lộc