Thị ủy Dĩ An- họp hội nghị cán bộ chủ chốt

An ninh - Trật tự

        Sáng ngày 28/8, Thị ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 4 của quy trình cán bộ - bầu bổ sung Ủy  viên BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung Ủy viên UBKT và chủ nhiệm  UBKT thị ủy.

                                                                    Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

         Các đại biểu đã bỏ phiếu kín cho ý kiến về phương án nhân sự do Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An giới thiệu. Bao gồm, 2 ủy viên BCH Đảng bộ thị xã và 1 Ủy viên thường vụ thị ủy phụ trách công tác chủ nhiệm UBKT thị ủy. Đây là các chức danh còn khuyết được bầu bổ sung theo quy định.

        Trước đó, BTV Thị ủy Dĩ An đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung, đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức và nằm trong quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020.

Hồng Nguyên - Tuấn Anh